Pieczątki dla pielęgniarek i położnych powinny zawierać nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje i numer prawa wykonywania zawodu.

Pieczątki Outlet ul. Serdeczna 4 62-002 Suchy Las Tel.: 618 520 060 E-mail: biuro@pieczatkioutlet.pl NIP: 972 125 19 55