Przede wszystkim imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, tytuł naukowy, oraz specjalizację, zgodną z uzyskanym dyplomem. Pieczątki lekarskie mogą również zawierać w treści numer telefonu i adres.