Wzory pieczątek firmowych powinny zawierać pełną nazwę firmy (dozwolone są skróty typu sp. z o.o.), adres, NIP oraz Regon. Reszta informacji może służyć Państwa wygodzie lub pełnić funkcję reklamową, jak np. logo lub dodatkowy kolor w pieczątce. Do wzoru możemy dodać adresy mailowe, telefony, dane teleadresowe oddziałów, zdjęcia i wszystko co może się przydać wewnątrz firmy, oraz klientom. Na naszej stronie umieściliśmy przy każdej z pieczątek kilka przykładowych wzorów, mieszczących się do danej oprawki. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do odpowiedniego dopasowania treści pieczęci firmowej lub jej estetyki, prosimy zaznaczyć opcję ,,indywidualny projekt gratis”.